Ortopédia Rehabilitácie Rehabilitačná ambulancia Fyzioterapia dospelí Fyzioterapia deti Služby Online konzultácia Sono kĺbikov Biomedicínsky výskum a projekty Infúzna liečba vitamínom C Liečba rázovou vlnou Kontakt Cenník Najbližší voľný termín

MUDr. Michal Božík PhD.

Úrazový chirurg

MUDr. Michal Božík, PhD. sa vo svojej viac ako 20 ročnej praxi dlhodobo venuje problematike ochorení a úrazov chrbtice. V rámci svojej profesionálnej špecializácie sa zameriava na chirurgické riešenie problémov súvisiacich s ochoreniami chrbtice, úrazmi a poúrazovými stavmi chrbtice. V rámci svojej klinickej praxe aplikuje techniky minimálne invazívnej chirurgie chrbtice (Minimally invasive spine surgery). Medzi výhody týchto techník patrí minimalizácia rozsahu operačného prístupu, zníženie operačnej záťaže a skrátenie doby rekonvalescencie pacienta. V rámci techník minimálne invazívnej chirurgie chrbtice ako prvý na Slovensku implementoval modernú techniku náhrady medzistavcovej platničky šikmým prístupom - OLIF (Oblique lumbar interbody fusion).

Objednať sa

MUDr. Michal Božík PhD.

Úrazový chirurg

MUDr. Michal Božík, PhD. sa vo svojej viac ako 20 ročnej praxi dlhodobo venuje problematike ochorení a úrazov chrbtice. V rámci svojej profesionálnej špecializácie sa zameriava na chirurgické riešenie problémov súvisiacich s ochoreniami chrbtice, úrazmi a poúrazovými stavmi chrbtice. V rámci svojej klinickej praxe aplikuje techniky minimálne invazívnej chirurgie chrbtice (Minimally invasive spine surgery). Medzi výhody týchto techník patrí minimalizácia rozsahu operačného prístupu, zníženie operačnej záťaže a skrátenie doby rekonvalescencie pacienta. V rámci techník minimálne invazívnej chirurgie chrbtice ako prvý na Slovensku implementoval modernú techniku náhrady medzistavcovej platničky šikmým prístupom - OLIF (Oblique lumbar interbody fusion).

Objednať sa

MUDr. Michal Božík, PhD. sa zameriava na klientov s ochoreniami a problémami v celom rozsahu chrbtice. Do spektra poskytovaných služieb patrí analýza stavu klienta, posúdenie klinických prejavov a problémov klienta, zhodnotenie zobrazovacích vyšetrovacích metód (CT, MRI) a návrh optimálneho terapeutického postupu cieleného na individuálne potreby klienta.

MUDr. Božík v relácii RTVS Moja diagnóza (Vyskočená platnička)

V rámci svojej profesionálnej praxe sa venuje aj prednáškovej a publikačnej činnosti, ktorá je dominantne zameraná na chirurgickú liečbu ochorení chrbtice, úrazov a poúrazových stavov chrbtice. Absolvoval množstvo zahraničných stáží a kurzov, pravidelne sa zúčastňuje odborných podujatí so zameraním na problematiku ochorení chrbtice. Bol chairmanom prestížnych AO Spine kurzov organizovaných na Slovensku zameraných na chirurgickú liečbu ochorení chrbtice.

Späť na ortopedickú ambulanciu