Ortopédia Cievne centrum Rehabilitácie Masáže Služby Kontakt Cenník Najbližší termín

Biomedicínsky výskum a projekty

Rozširujeme rámce výskumných projektov a urýchlujeme procesy inovácie, podporujeme informačné technológie v medicíne a vyvíjame diagnostické expertné systémy

Kontaktujte nás na zamborsky@expertmed

Spolupracujte s odborníkmi z praxe

Rozhodnutie veda a výskum Expertmed

Limitované množstvo vedeckých kapacít v krajine, zvyšujúca sa komplexnosť používaných vedeckých nástrojov a hlavne potreba kombinácie nás viedli k snahe zjednotiť, zjednodušiť a efektívnejšie využiť oblasť medicínskeho výskumu na slovensku.

Za účelom dosiahnutia maximálnych výsledkov spolupracujeme s vybranými špičkovými odborníkmi v oblasti biomedicínskeho výskumu a prepojenie medicíny s technológiami

Poskytujeme:

  • Poradenstvo v oblasti medicínskych projektov a stratégie vývoja produktov:
  • Ponúkame multifunkčné poradenské služby zahŕňajúce odborníkov z klinického, regulačného, obchodného a trhového prostredia. Táto služba poskytuje integrovaný strategický plán pre rozhodovanie počas celého procesu vývoja.
  • Príprava kazuistík
  • Analýza konkurencieschopnosti produktov (Medical Competitive Intelligence)
  • Medical Market Research

Služby pre farmaceutické firmy

Market Access - zaistenie kompletnej agendy uvedenie nového prípravku na trh:

  • Komplexná príprava odborných podkladov, preklady odborných textov
  • Farmakoekonomika, farmakoekonomické analýzy
  • Registrácia liekov, potravinových doplnkov a zdravotníckych pomôcok
  • Komunikácia s odbornými spoločnostmi a štátnymi orgánmi