Ortopédia Rehabilitácie Rehabilitačná ambulancia Fyzioterapia dospelí Fyzioterapia deti Služby Online konzultácia Sono kĺbikov Biomedicínsky výskum a projekty Infúzna liečba vitamínom C Liečba rázovou vlnou Kontakt Cenník Najbližší voľný termín

Cenník

Expert Medical Services s.r.o.

ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA a ŠPECIALIZOVANÁ AMBULANCIA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE

odborné vyšetrenie lekárom (ortopedický problém, úraz, poúrazové stavy, konzultácia - 30 min.)45,00 €
kontrolné vyšetrenie lekárom (15 min.)25,00 €
ortopedické vyšetrenie (mimo ordinačných hodín, 30 min.)75,00 €
sonografické vyšetrenie - pohybový aparát20,00 €
sonografické (USG) vyšetrenie bedrových kĺbov u novorodencov20,00 €
punkcia/ injekcia - subkutánna, intrakutánna, intramuskulárna (cena nezahŕňa podávané lieky)10,00 €
injekčná aplikácia kortikoidu (Diprophos/Depomedrol + lok.anestetikum - liek je zahrnutý v cene)35,00 €
biologická liečba - vlastnou krvnou plazmou ACP - Arthrex (odber, príprava, aplikácia - 1 dávka)195,00 €
biologická liečba - vlastnou krvnou plazmou ACP - Arthrex (odber, príprava, aplikácia - komplet 5x)900,00 €
chirurgické odstránenie kožného/podkožného útvaru (chir. výkon v lok. anestéze)55,00 €
histologické vyšetrenie20,00 €
odborný nález - posudok, vyjadrenie zamestnávateľa, pre pre sociálnu/komerčnú poisťovňu, bodové ohodnotenie úrazu, iné potvrdenia pre potreby klienta45,00 €
vystavenie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti do predškolského a školského zariadenia (ZŠ, SŠ, VŠ, jasle, škôlka, tábor, škola v prírode, šport,internát, pobyt v zahraničí, let lietadlom)30,00 €
predoperačná konzultácia (komplexné predoperačné a pooperačné poradenstvo a asistencia)250,00 €

REHABILITÁCIA A FYZIOTERAPIA

Komplexná terapia - dospelí.
Kombinácia - mobilizačné techniky, individuálna liečebná telesná výchova, elektroliečba/magnet
50 min40,00 €Objednať
Komplexná terapia - dospelí.
Kombinácia - mobilizačné techniky, individuálna liečebná telesná výchova, elektroliečba/magnet
25 min25,00 €Objednať
Komplexná terapia - deti.
Kombinácia - mobilizačné techniky, individuálna liečebná telesná výchova, elektroliečba/magnet
50 min40,00 €Objednať
Komplexná terapia - deti.
Kombinácia - mobilizačné techniky, individuálna liečebná telesná výchova, elektroliečba/magnet
25 min25,00 €Objednať
Komplexná terapia pre súrodencov - deti.
Kombinácia - mobilizačné techniky, individuálna liečebná telesná výchova, elektroliečba/magnet - zvýhodnený balík pre 2 a viac súrodencov v rámci jednej terapie
50 min55,00 €Objednať
Komplexná terapia pre súrodnecov - deti.
Kombinácia - mobilizačné techniky, individuálna liečebná telesná výchova, elektroliečba/magnet - zvýhodnený balík pre 2 a viac súrodencov v rámci jednej terapie
25 min33,00 €Objednať
Mäkké mobilizačné techniky - dospelí a deti.
Mäkké techniky ovplyvňujú reflexné zmeny vo svaloch a v podkoží. Mobilizácia je postupné nenásilné obnovenie rozahu pohybu v kĺbe do smeru obmedzenia Sú aplikované skúseným fyzioterapeutom pri bolestiach hlavy, chrbtice, kĺbov.
50 min40,00 €Objednať
Mäkké mobilizačné techniky - dospelí a deti.
Mäkké techniky ovplyvňujú reflexné zmeny vo svaloch a v podkoží. Mobilizácia je postupné nenásilné obnovenie rozahu pohybu v kĺbe do smeru obmedzenia Sú aplikované skúseným fyzioterapeutom pri bolestiach hlavy, chrbtice, kĺbov.
25 min25,00 €Objednať
DNS - dynamická neuromuskulárna stabilizácia.50 min40,00 €Objednať
DNS - dynamická neuromuskulárna stabilizácia.25 min25,00 €Objednať
SM systém50 min40,00 €Objednať
Metóda Ľudmily Mojžišovej50 min45,00 €Objednať
McKenzie metóda - Mechanickej Diagnostiky a Terapie® (MDT)50 min40,00 €Objednať
Škola chrbta - Skolióza a chybné držanie tela - dospelí a deti
Terapia cielená na korekciu postúry a svalovej dysbalancie.
50 min40,00 €Objednať
Škola chrbta - Skolióza a chybné držanie tela - dospelí a deti
Terapia cielená na korekciu postúry a svalovej dysbalancie.
25 min25,00 €Objednať
Škola chrbta - Skolióza a chybné držanie tela (súrodenci)
Terapia cielená na korekciu postúry a svalovej dysbalancie - zvýhodnený balík pre 2 a viac súrodencov v rámci jednej terapie.
50 min45,00 €Objednať
Škola chrbta - Skolióza a chybné držanie tela (súrodenci)
Terapia cielená na korekciu postúry a svalovej dysbalancie - zvýhodnený balík pre 2 a viac súrodencov v rámci jednej terapie.
25 min30,00 €Objednať
Zhodnotenie psychomorického vývoja dieťaťa - fyziotrapeut50 min39,00 €Objednať
Terapia chodidla - dospelí a deti
ploché nohy, bolesti nohy, preventívne cvičenia na udržanie a zlepšenie klenby nohy, bolesti nohy.
50 min36,00 €Objednať
Terapia chodidla - dospelí a deti
ploché nohy, bolesti nohy, preventívne cvičenia na udržanie a zlepšenie klenby nohy, bolesti nohy.
25 min25,00 €Objednať
Terapia chodidla (súrodenci)
súrodenci - ploché nohy, bolesti nohy, preventívne cvičenia na udržanie a zlepšenie klenby nohy, bolesti nohy (zvýhodnený balík pre 2 a viac súrodencov v rámci jednej terapie).
50 min45,00 €Objednať
Terapia chodidla (súrodenci)
súrodenci - ploché nohy, bolesti nohy, preventívne cvičenia na udržanie a zlepšenie klenby nohy, bolesti nohy (zvýhodnený balík pre 2 a viac súrodencov v rámci jednej terapie).
25 min30,00 €Objednať
Terapia chodidla
Proprio Foot Concept
25 min25,00 €Objednať
Manuálna lymfodrenáž50 min40,00 €Objednať
Manuálna lymfodrenáž80 min65,00 €Objednať
Bankovanie samost.25 min25,00 €Objednať
Tejping (samostatná procedúra)
(Tejpovanie, taping, kineziotaping) sa bežne používa ako doplnková alebo dočasná metóda liečby v rámci fyzioterapie alebo u športovcov
15 min20,00 €Objednať
Tejping (v rámci inej terapie)
(Tejpovanie, taping, kineziotaping) sa bežne používa ako doplnková alebo dočasná metóda liečby v rámci fyzioterapie alebo u športovcov
10 min15,00 €
Liečba rázovou vlnou (ESWT 1 procedúra)15 min35,00 €Objednať
Magnetoterapia25 min10,00 €Objednať
Elektroterapia15 min10,00 €Objednať
Ultrazvuk - liečebná aplikácia15 min10,00 €
laserterapia (1 ošetrenie)35,00 €
Vstupné vyšetrenie rehabilitačným lekárom - preventívne prehliadky45 min55,00 €Objednať
Vstupné/výstupné vyšetrenie rehabilitačným lekárom30 min45,00 €Objednať

LIEKY A VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

Cenník na vyžiadanie

Cenník platný od 1.7.2021

+421 909 122 122

info@expertmed.sk