Ambulancie Ortopedická ambulancia Rehabilitačná ambulancia Služby Rehabilitačné centrum Online konzultácia Biomedicínsky výskum a projekty Infúzna liečba vitamínom C Sono kĺbikov Liečba rázovou vlnou Kontakt Cenník Najbližší voľný termín

Cenník

Expert Medical Services s.r.o.

ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA a ŠPECIALIZOVANÁ AMBULANCIA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE

odborné vyšetrenie lekárom (ortopedický problém, úraz, poúrazové stavy, konzultácia - 30 min.)45,00 €
kontrolné vyšetrenie lekárom (15 min.)20,00 €
ortopedické vyšetrenie (mimo ordinačných hodín)75,00 €
sonografické vyšetrenie - pohybový aparát20,00 €
sonografické (USG) vyšetrenie bedrových kĺbov u novorodencov20,00 €
injekcia - subkutánna, intrakutánna, intramuskulárna (cena nezahŕňa podávané lieky)10,00 €
punkcia kĺbu alebo vnútrokĺbna injekcia (liek nie je zahrnutý v cene)15,00 €
injekčná aplikácia kys. hyalurónovej (Biolevox)75,00 €
injekčná aplikácia kortikoidu (Diprophos/Depomedrol + lok.anestetikum - liek je zahrnutý v cene)35,00 €
Infúzna liečba - bolesti chrbtice, seknutie, iné indikácie (liečivá sú zahrnuté v cene)30,00 €
infúzne podanie - megadávka vitamínu C-Injektopas 7,5 g35,00 €
biologická liečba - vlastnou krvnou plazmou ACP - Arthrex (odber, príprava, aplikácia - 1 dávka)195,00 €
biologická liečba - vlastnou krvnou plazmou ACP - Arthrex (odber, príprava, aplikácia - komplet 5x)900,00 €
injekčná aplikácia GUNA-MD kolagén (1x2ml)15,00 €
Glukozamin S (kapsule, kĺbna výživa na mesiac)15,00 €
NoDol kapsule + kolagén (kĺbna výživa na mesiac)55,00 €
ArthroDOC complex plus liquid (kĺbna výživa na mesiac)80,00 €
Liečba rázovou vlnou.
Metóda liečby rázovou vlnou je moderná, neinvazívna liečba najmä úponových bolestí v oblasti ramien, lakťov, kolien, Achillovej šľachy, pätovej ostrohy a bolestiach svalov a pod. Liečba obvykle zahŕňa 5 aplikácií, v závislosti od daného problému a nie je hradená zdravotnými poisťovňami.
35,00 €
sadrová fixácia - sadrovanie25,00 €
preväz rany, odstránenie stehov alebo svoriek, dosadrovanie15,00 €
chirurgické odstránenie kožného/podkožného útvaru (chir. výkon v lok. anestéze)55,00 €
histologické vyšetrenie20,00 €
odborný nález - posudok, vyjadrenie zamestnávateľa, pre pre sociálnu/komerčnú poisťovňu, bodové ohodnotenie úrazu, iné potvrdenia pre potreby klienta45,00 €
vystavenie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti do predškolského a školského zariadenia (ZŠ, SŠ, VŠ, jasle, škôlka, tábor, škola v prírode, šport, internát, pobyt v zahraničí, let lietadlom)30,00 €
predoperačná konzultácia (komplexné predoperačné a pooperačné poradenstvo a asistencia)250,00 €

FYZIOTERAPIA a REHABILITÁCIE

Komplexná terapia - dospelí.
Kombinácia - mobilizačné techniky, individuálna liečebná telesná výchova, elektroliečba/magnet
50 min40,00 €Objednať
Komplexná terapia - dospelí.
Kombinácia - mobilizačné techniky, individuálna liečebná telesná výchova, elektroliečba/magnet
25 min25,00 €Objednať
Komplexná terapia - deti.
Kombinácia - mobilizačné techniky, individuálna liečebná telesná výchova, elektroliečba/magnet
50 min40,00 €Objednať
Komplexná terapia - deti.
Kombinácia - mobilizačné techniky, individuálna liečebná telesná výchova, elektroliečba/magnet
25 min25,00 €Objednať
Komplexná terapia pre súrodencov - deti.
Kombinácia - mobilizačné techniky, individuálna liečebná telesná výchova, elektroliečba/magnet - zvýhodnený balík pre 2 a viac súrodencov v rámci jednej terapie
50 min55,00 €Objednať
Komplexná terapia pre súrodnecov - deti.
Kombinácia - mobilizačné techniky, individuálna liečebná telesná výchova, elektroliečba/magnet - zvýhodnený balík pre 2 a viac súrodencov v rámci jednej terapie
25 min33,00 €Objednať
Mäkké mobilizačné techniky - dospelí a deti.
Mäkké techniky ovplyvňujú reflexné zmeny vo svaloch a v podkoží. Mobilizácia je postupné nenásilné obnovenie rozahu pohybu v kĺbe do smeru obmedzenia Sú aplikované skúseným fyzioterapeutom pri bolestiach hlavy, chrbtice, kĺbov.
50 min40,00 €Objednať
Mäkké mobilizačné techniky - dospelí a deti.
Mäkké techniky ovplyvňujú reflexné zmeny vo svaloch a v podkoží. Mobilizácia je postupné nenásilné obnovenie rozahu pohybu v kĺbe do smeru obmedzenia Sú aplikované skúseným fyzioterapeutom pri bolestiach hlavy, chrbtice, kĺbov.
25 min25,00 €Objednať
Fyzioterapia dospelí
DNS - dynamická neuromuskulárna stabilizácia.
50 min40,00 €Objednať
Fyzioterapia dospelí
DNS - dynamická neuromuskulárna stabilizácia.
25 min25,00 €Objednať
Fyzioterapia dospelí
SM systém
50 min40,00 €Objednať
Fyzioterapia dospelí
Metóda Ľudmily Mojžišovej
50 min45,00 €Objednať
Fyzioterapia dospelí
McKenzie metóda - Mechanickej Diagnostiky a Terapie® (MDT)
50 min40,00 €Objednať
Fyzioterapie deti
DNS - dynamická neuromuskulárna stabilizácia
50 min40,00 €Objednať
Fyzioterapie deti
DNS - dynamická neuromuskulárna stabilizácia
25 min25,00 €Objednať
Fyzioterapie deti
Vojtova reflexná terapia
50 min40,00 €Objednať
Fyzioterapie deti
SM systém - cvičenia pre deti
50 min40,00 €Objednať
Škola chrbta - Skolióza a chybné držanie tela - dospelí a deti
Terapia cielená na korekciu postúry a svalovej dysbalancie.
50 min36,00 €Objednať
Škola chrbta - Skolióza a chybné držanie tela - dospelí a deti
Terapia cielená na korekciu postúry a svalovej dysbalancie.
25 min25,00 €Objednať
Škola chrbta - Skolióza a chybné držanie tela (súrodenci)
Terapia cielená na korekciu postúry a svalovej dysbalancie - zvýhodnený balík pre 2 a viac súrodencov v rámci jednej terapie.
50 min45,00 €Objednať
Škola chrbta - Skolióza a chybné držanie tela (súrodenci)
Terapia cielená na korekciu postúry a svalovej dysbalancie - zvýhodnený balík pre 2 a viac súrodencov v rámci jednej terapie.
25 min30,00 €Objednať
Zhodnotenie psychomorického vývoja dieťaťa50 min39,00 €Objednať
Terapia chodidla - dospelí a deti
ploché nohy, bolesti nohy, preventívne cvičenia na udržanie a zlepšenie klenby nohy, bolesti nohy.
50 min36,00 €Objednať
Terapia chodidla - dospelí a deti
ploché nohy, bolesti nohy, preventívne cvičenia na udržanie a zlepšenie klenby nohy, bolesti nohy.
25 min25,00 €Objednať
Terapia chodidla (súrodenci)
súrodenci - ploché nohy, bolesti nohy, preventívne cvičenia na udržanie a zlepšenie klenby nohy, bolesti nohy (zvýhodnený balík pre 2 a viac súrodencov v rámci jednej terapie).
50 min45,00 €Objednať
Terapia chodidla (súrodenci)
súrodenci - ploché nohy, bolesti nohy, preventívne cvičenia na udržanie a zlepšenie klenby nohy, bolesti nohy (zvýhodnený balík pre 2 a viac súrodencov v rámci jednej terapie).
25 min30,00 €Objednať
Terapia chodidla
Proprio Foot Concept
25 min25,00 €Objednať
Rehabilitácie - ruka a zápästie
úrazy, poúrazové stavy a poopračné stavy ruky a zápästia
50 min35,00 €Objednať
Terapia pre ženy
Metóda Ludmily Mojžišovej, Fyzioterapia dysfunkcie sv. panvového dna a inkontinencie moču
50 min45,00 €Objednať
Manuálna lymfodrenáž50 min40,00 €Objednať
Manuálna lymfodrenáž80 min65,00 €Objednať
Bankovanie25 min25,00 €Objednať
Tejping (samostatná procedúra)
(Tejpovanie, taping, kineziotaping) sa bežne používa ako doplnková alebo dočasná metóda liečby v rámci fyzioterapie alebo u športovcov
15 min20,00 €Objednať
Tejping (v rámci inej terapie)
(Tejpovanie, taping, kineziotaping) sa bežne používa ako doplnková alebo dočasná metóda liečby v rámci fyzioterapie alebo u športovcov
10 min15,00 €
Fyzikálna liečba (prístrojová liečba)
Liečba rázovou vlnou15 min35,00 €Objednať
Magnetoterapia25 min10,00 €Objednať
Elektroterapia15 min10,00 €Objednať
Ultrazvuk - liečebná aplikácia15 min10,00 €
Vstupné vyšetrenie rehabilitačným lekárom - preventívne prehliadky
Vertebropatie, preventívne prehliadky - náročnejšia diagnostika, funkčné vyhodnotenie, kineziologický rozbor, podľa zváženia ošetrenie mobilizáciou, manipuláciou a následne naplánovanie individuálneho rehabilitačného programu smerujúceho k odstráneniu prejavov a príčiny bolesti. Odborná inštruktáž, zhodnotenie obrazovej dokumentácie /RTG, CT, MR/ príp. doporučenie medikácie a zdravotníckych pomôcok.
45 min55,00 €Objednať
Vstupné vyšetrenie rehabilitačným lekárom
diagnostika, funkčné vyhodnotenie, kineziologický rozbor, ev. zhodnotenie obrazovej dokumentácie /RTG, CT, MR/ príp. doporučenie medikácie, fyzioterapie alebo prístrojovej liečby, prípaden zdravotníckych pomôcok.
30 min45,00 €Objednať
Kontrolné ev. výstupné vyšetrenie rehabilitačným lekárom
za účelom zhodnotenia efektu rehabilitačného procesu a doporučenia ďalšieho diagnostického ev. terapeutického postupu.
30 min45,00 €Objednať

Cenník platný od 1.6.2020

+421 909 122 122

info@expertmed.sk