Ortopédia Cievne centrum Rehabilitácie Masáže Iné služby Kontakt Cenník Najbližší termín

Upozornenie - od 01.05.2022 platí upravený cenník

ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA a ŠPECIALIZOVANÁ AMBULANCIA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE

odborné vyšetrenie lekárom (ortopedický problém, úraz, poúrazové stavy, konzultácia - 30 min.)55,00 €
kontrolné vyšetrenie lekárom (15 min.)35,00 €
ortopedické vyšetrenie (mimo ordinačných hodín, 30 min.)95,00 €
sonografické vyšetrenie - pohybový aparát25,00 €
sonografické (USG) vyšetrenie bedrových kĺbov u novorodencov25,00 €
punkcia/ injekcia - subkutánna, intrakutánna, intramuskulárna (cena nezahŕňa podávané lieky)15,00 €
injekčná aplikácia kortikoidu (Diprophos/Depomedrol + lok.anestetikum - liek je zahrnutý v cene)40,00 €
biologická liečba - vlastnou krvnou plazmou ACP - Arthrex (odber, príprava, aplikácia - 1 dávka)200,00 €
chirurgické odstránenie kožného/podkožného útvaru (chir. výkon v lok. anestéze)60,00 €
histologické vyšetrenie25,00 €
odborný nález - posudok, vyjadrenie zamestnávateľa, pre pre sociálnu/komerčnú poisťovňu, bodové ohodnotenie úrazu, iné potvrdenia pre potreby klienta55,00 €
vystavenie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti do predškolského a školského zariadenia (ZŠ, SŠ, VŠ, jasle, škôlka, tábor, škola v prírode, šport,internát, pobyt v zahraničí, let lietadlom)40,00 €
predoperačná konzultácia - 1 (komplexné predoperačné a pooperačné poradenstvo a asistencia)250,00 €
predoperačná konzultácia - 2 (komplexné predoperačné a pooperačné poradenstvo a asistencia)450,00 €

Angiológia a cievna chirurgia

Cievne vyšetrenie. Základné vyšetrovacie postupy pri cievnom vyšetrení sú: starostlivá anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, inštrumentálne vyšetrenie.45 min.120,00 €Objednať
Kontrolné cievne vyšetrenie. Kontrolné vyšetrenie, dispenzár, vyšetrenia po zákrokoch15 min.40,00 €Objednať
Sklerotizácia varixov / metličkových ciev. Mikrosklerotizácia.45 min.od 100,00 €Objednať
Operácia varixov laserom - EVLA90 min.od 1200,00 €Objednať
Miniflebektómia60 min.od 800,00 €Objednať

REHABILITÁCIA A FYZIOTERAPIA

Komplexná terapia - dospelí.
Kombinácia - mobilizačné techniky, individuálna liečebná telesná výchova, elektroliečba/magnet
50 min40,00 €Objednať
Komplexná terapia - dospelí.
Kombinácia - mobilizačné techniky, individuálna liečebná telesná výchova, elektroliečba/magnet
25 min25,00 €Objednať
Komplexná terapia - deti.
Kombinácia - mobilizačné techniky, individuálna liečebná telesná výchova, elektroliečba/magnet
50 min40,00 €Objednať
Komplexná terapia - deti.
Kombinácia - mobilizačné techniky, individuálna liečebná telesná výchova, elektroliečba/magnet
25 min25,00 €Objednať
Komplexná terapia pre súrodencov - deti.
Kombinácia - mobilizačné techniky, individuálna liečebná telesná výchova, elektroliečba/magnet - zvýhodnený balík pre 2 a viac súrodencov v rámci jednej terapie
50 min55,00 €Objednať
Komplexná terapia pre súrodnecov - deti.
Kombinácia - mobilizačné techniky, individuálna liečebná telesná výchova, elektroliečba/magnet - zvýhodnený balík pre 2 a viac súrodencov v rámci jednej terapie
25 min33,00 €Objednať
Mäkké mobilizačné techniky - dospelí a deti.
Mäkké techniky ovplyvňujú reflexné zmeny vo svaloch a v podkoží. Mobilizácia je postupné nenásilné obnovenie rozahu pohybu v kĺbe do smeru obmedzenia Sú aplikované skúseným fyzioterapeutom pri bolestiach hlavy, chrbtice, kĺbov.
50 min40,00 €Objednať
Mäkké mobilizačné techniky - dospelí a deti.
Mäkké techniky ovplyvňujú reflexné zmeny vo svaloch a v podkoží. Mobilizácia je postupné nenásilné obnovenie rozahu pohybu v kĺbe do smeru obmedzenia Sú aplikované skúseným fyzioterapeutom pri bolestiach hlavy, chrbtice, kĺbov.
25 min25,00 €Objednať
DNS - dynamická neuromuskulárna stabilizácia.50 min40,00 €Objednať
DNS - dynamická neuromuskulárna stabilizácia.25 min25,00 €Objednať
SM systém50 min40,00 €Objednať
Metóda Ľudmily Mojžišovej50 min45,00 €Objednať
McKenzie metóda - Mechanickej Diagnostiky a Terapie® (MDT)50 min40,00 €Objednať
Škola chrbta - Skolióza a chybné držanie tela - dospelí a deti
Terapia cielená na korekciu postúry a svalovej dysbalancie.
50 min40,00 €Objednať
Škola chrbta - Skolióza a chybné držanie tela - dospelí a deti
Terapia cielená na korekciu postúry a svalovej dysbalancie.
25 min25,00 €Objednať
Škola chrbta - Skolióza a chybné držanie tela (súrodenci)
Terapia cielená na korekciu postúry a svalovej dysbalancie - zvýhodnený balík pre 2 a viac súrodencov v rámci jednej terapie.
50 min55,00 €Objednať
Škola chrbta - Skolióza a chybné držanie tela (súrodenci)
Terapia cielená na korekciu postúry a svalovej dysbalancie - zvýhodnený balík pre 2 a viac súrodencov v rámci jednej terapie.
25 min30,00 €Objednať
Zhodnotenie psychomorického vývoja dieťaťa - fyziotrapeut50 min45,00 €Objednať
Terapia chodidla - dospelí a deti
ploché nohy, bolesti nohy, preventívne cvičenia na udržanie a zlepšenie klenby nohy, bolesti nohy.
50 min40,00 €Objednať
Terapia chodidla - dospelí a deti
ploché nohy, bolesti nohy, preventívne cvičenia na udržanie a zlepšenie klenby nohy, bolesti nohy.
25 min25,00 €Objednať
Terapia chodidla (súrodenci)
súrodenci - ploché nohy, bolesti nohy, preventívne cvičenia na udržanie a zlepšenie klenby nohy, bolesti nohy (zvýhodnený balík pre 2 a viac súrodencov v rámci jednej terapie).
50 min55,00 €Objednať
Terapia chodidla (súrodenci)
súrodenci - ploché nohy, bolesti nohy, preventívne cvičenia na udržanie a zlepšenie klenby nohy, bolesti nohy (zvýhodnený balík pre 2 a viac súrodencov v rámci jednej terapie).
25 min30,00 €Objednať
Terapia chodidla
Proprio Foot Concept
25 min25,00 €Objednať
Manuálna lymfodrenáž50 min45,00 €Objednať
Manuálna lymfodrenáž80 min70,00 €Objednať
Bankovanie samost.25 min25,00 €Objednať
Tejping (samostatná procedúra)
(Tejpovanie, taping, kineziotaping) sa bežne používa ako doplnková alebo dočasná metóda liečby v rámci fyzioterapie alebo u športovcov
15 min20,00 €Objednať
Tejping (v rámci inej terapie)
(Tejpovanie, taping, kineziotaping) sa bežne používa ako doplnková alebo dočasná metóda liečby v rámci fyzioterapie alebo u športovcov
10 min15,00 €
Liečba rázovou vlnou (ESWT 1 procedúra)15 min40,00 €Objednať
Magnetoterapia25 min12,00 €Objednať
Elektroterapia15 min12,00 €Objednať
Ultrazvuk - liečebná aplikácia15 min12,00 €Objednať
laserterapia (1 ošetrenie)40,00 €
Vstupné/výstupné vyšetrenie rehabilitačným lekárom30 min55,00 €Objednať
Kontrolné vyšetrenie rehabilitačným lekárom – 30 min30 min35,00 €

STORNO poplatok

Storno poplatok - nedostavenie sa na termín
V prípade, že sa klient nedostaví na objednaný termín alebo zruší termín menej ako 24 hodín vopred, vzniká poskytovateľovi právo na manipulačný STORNO poplatok vo výške 20€. Klient je povinný v prípade zrušenia termínu upovedomiť centrum mailom (info@expertmed.sk), telefonicky: 0909 122 122 alebo automatickým zrušením rezervácie cez objednávkový systém.
20,00 €

LIEKY A VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

Cenník na vyžiadanie

Cenník platný od 1.5.2022

+421 909 122 122

info@expertmed.sk