Ortopédia Cievne centrum Rehabilitácie Masáže Služby Kontakt Cenník Najbližší termín

MUDr. Barbara Bajčíková

Cievny chirurg

MUDr. Barbara Bajčíková

Cievny chirurg

Vzdelanie

 • 11/2019 Špecializačná skúška v odbore cievna chirurgia, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava.  Špecializačná práca na tému: Tumor glomus caroticum 
 • 2003- 2009 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava. Odbor: všeobecné lekárstvo- ukončené štátnou skúškou 
 • 1999- 2001 Chemickotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava
 • 1996-1999 Gymnázium Matky Alexie, Bratislava- ukončené maturitnou skúškou
 • 1988-1996 Základná škola Mudroňova 83, Bratislava

Kurz 

 • 2013 Kurz -doplerovská ultrasonografia ciev, akreditovaný kurz SLK
 • Pravidelná účasť na slovenských a medzinárodných kongresoch a workshopoch.

Klinická prax

 • 2019-súčasnosť  Oddelenie cievnej chirurgie, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11- na pozícii cievny chirurg, pravidelná operačná a ambulnatná činnosť v oblasti  venóznej a arteriálnej cievnej chirurgie.
 • 2009-2019 Oddelenie cievnej chirurgie, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11- na pozícii  lekár v špecializačnej príprave 
 • 2006-2009 predklinická prax centrálne operačné sály – asistent pri operačných výkonoch v pohotovostných službách Univerzitná Nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11

Členstvá

 • SLK
 • ESVS

Späť na cievnu ambulanciu