Ortopédia Cievne centrum Rehabilitácie Masáže Služby Kontakt Cenník Najbližší termín

MUDr. Šimon Smoter

MUDr. Šimon Smoter vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia na lekárskej fakulte bol pomocným pedagógom na Anatomickom ústave Lekárskej fakulte. V roku 2021 nastúpil na oddelenie cievnej chirurgie Univerzitnej nemocnice v Bratislave a zároveň sa zaradil do atestačného programu cievna chirurgia,. Oddelenie sa špecializuje na celú paletu angiochirurgických výkonov žilového aj tepnového systému. Je členom slovenskej spoločnosti pre cievnu chirurgiu a pravidelne sa zúčastňuje odborných podujatí so zameraním na angiochirugiu.

MUDr. Šimon Smoter

MUDr. Šimon Smoter vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia na lekárskej fakulte bol pomocným pedagógom na Anatomickom ústave Lekárskej fakulte. V roku 2021 nastúpil na oddelenie cievnej chirurgie Univerzitnej nemocnice v Bratislave a zároveň sa zaradil do atestačného programu cievna chirurgia,. Oddelenie sa špecializuje na celú paletu angiochirurgických výkonov žilového aj tepnového systému. Je členom slovenskej spoločnosti pre cievnu chirurgiu a pravidelne sa zúčastňuje odborných podujatí so zameraním na angiochirugiu.