Ortopédia Cievne centrum Rehabilitácie Masáže Služby Kontakt Cenník Najbližší termín

Mgr. Barbora Horvátová

Fyzioterapeut, Vojta terapeut

Mgr. Barbora Horvátová

Fyzioterapeut, Vojta terapeut

Vzdelanie

 • Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Fyzioterapia v telovýchove a športe – špecializačné štúdium
 • Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníckych a ošetrovateľských štúdii, fyzioterapia – Mgr.
 • Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakluta zdravotníctva so sídlom v BB, fyzioterapia – Bc

Odborná spôsobilosť pre certifikovanú pracovnú činnosť

 • Terapeut reflexnej terapie podľa Vojtu
  • Aplikácia vývojovej kineziológie podľa Vojty pri poruchách hybnosti  v detskom veku časť A, Olomouc
  • Aplikácia vývojovej kineziológie podľa Vojty pri poruchách hybnosti v detskom veku časť B, Olomouc
  • Aplikácia vývojovej kineziológie podľa Vojty pri poruchách hybnosti v detskom veku časť B1, Olomouc
  • Aplikácia vývojovej kineziológie podľa Vojty pri poruchách hybnosti v detskom veku časť B2, Olomouc
  • Aplikácia vývojovej kineziológie podľa Vojty pri poruchách hybnosti v detskom veku časť C, Olomouc
  • Aplikácia vývojovej kineziológie podľa Vojty pri poruchách hybnosti v detskom veku časť C1, Olomouc
  • Aplikácia vývojovej kineziológie podľa Vojty pri poruchách hybnosti v detskom veku časť C2, Olomouc
 • Mobilizačné techniky
  • Mäkké a mobilizačné techniky pre zdravotnícke povolanie fyzioterapeut časť A, Trenčín
  • Mäkké a mobilizačné techniky pre zdravotnícke povolanie fyzioterapeut časť B, Trenčín
  • Mäkké a mobilizačné techniky pre zdravotnícke povolanie fyzioterapeut časť C, Trenčín
  • Mäkké a mobilizačné techniky pre zdravotnícke povolanie fyzioterapeut časť D, Trenčín
  • Doplnkový worshop, Ostrava

Odborné kurzy

 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Koláře
  • DNS časť A, Bratislava
  • DNS časť B, Žilina
  • DNS pediatrický kurz, Praha
 • Terapeutické využitie kinesiotapu, Banská Bystrica
 • Bazálna stimulácia
  • Základný kurz Bazálnej stimulácie, Bratislava
  • Nadstavbový kurz Bazálnej stimulácie, Praha
 • Diagnostika a terapia chodidla, možnosti korekcie fyzioterapeutom, Bratislava
 • Respiračná fyzioterapia, nádychové a výdychové pomôcky, Košice
 • Akrálna koaktivačná diagnostika, Žilina
 • Duchenne muscular dystrophy (DMD) physiotherapy training workshop, Amsterdam
 • The Redcord Eucation Program
  • Neurac 1, Bratislava

Pracovné skúsenosti

 • 2015-2022 Národný ústav detských chorôb, fyzioterapeut
 • 2017-2018 Fyzio Klinik s.r.o, fyzioterapeut
 • 2019-2022 Slovenská zdravotnícka univerzita, mentor pre praktickú výučbu

Späť na rehabilitačné centrum